Mladi iskušenik
ovako je razmišljao:
Sada kada znam     
(sve što se znati sme)
zašto dalje, i dokle,   
ta agonija vremena?
 
Neizmerna noć
uklještena zvezdama.
Tajne krezube!
Zar da u predele
i trenutke jada,
uplićem,
neprocenjivi smisao
lepote?
Rezervisan:
Industriji plastike!
U bajkovitoj zemlji cveća
 – šta bi znao?
Danas ima, verujem,
dara za oduševljenje
što se uvećava deponija!
Mojom ličnom fizikom[1]
merim vreme i lepotu:
Korak mera vremena.
Korak mera prostora.

[1] Moderno naučno znanje reorganizovalo je sve grčke pojmove (voda, zemlja, vatra…) u sasvim određene fizičko-hemijske procese i spojeve. Sve je na jedan drugačiji način fundirano.
      Možemo na jednom primeru učiniti suprotno. Upotrebom primitivnog pojam (primitivnog u logičkom smislu) umesto visoko-apstraktnog, dobićemo izvesno sažimanje razlika, tj. dobićemo prednaučne pojmove.
       Izraz za brzinu v = s/t reorganizovaćemo tako što ćemo za jedinicu puta uzeti rastojanje jednog koraka, a za jedinicu vremena trajanje jednog koraka.
                        v = s / t
                        v = korak / korak = 1
       Izraz za brzinu znači samo to da smo iskoračili, da se krećemo brzinom korak za korak. Pogledajmo sada izraz za jednako ubrzano/usporeno kretanje:
                        v1,2 = vo ± at
                        vo – početna brzina
                        a = v / t = (korak / korak) / korak = 1 / korak
                        v1,2 = korako / korako ± (1/ korak) korak
                        v1,2 = l ± 1
                        v1 = 1 + 1 = 2
                        v2 = 1 – 1 = 0
       Dakle, korak se može dodati samo na korak, dok usporavanje znači zaustavljanje.
       Pokušaćemo sada sa Drugim Njutnovim zakonom. Pojam mase biće zamenjen masom moga tela, ali neće biti izražen u kilogramima, nego prosto ja.
                        F = ma
                        F = ja (1/ korak)
                        F = ja / korak
      Sada sledi ista zamena u izrazu za snagu:
                        P = Fv
                        P = ja / korak (korak / korak)
                        P = ja / korak
      Zaista, u običnom govoru još uvek izraze za silu i snagu koristimo kao sinonime (silan / snažan). Izrazi za impuls sile, količinu kretanja i mehanički rad, posle zamene i sređivanja dobiće isti oblik.
                        I = Ft = (ja / korak) korak = ja
                        H = mv = ja (korak / korak) = ja
                        A = Fs = (ja / korak) korak = ja
     Naravno, iz ove primitivne fizike može se izvesti Njutnova. Potrebno je samo rastaviti prostor i vreme. Potrebno je fiziku ubiti!
Advertisements